.

Welkom

Praktijk voor stottertherapie

Europaweg 99     5707CL Helmond  Tel: 06-41499002

Hartelijk welkom op de website van Stottertherapie Helmond. De praktijk is gevestigd in het gebouw van het Ouder-Kind Centrum te Helmond, een laagdrempelig centrum voor kinderen en hun verzorgers op het terrein van onderwijs, zorg en welzijn in Helmond e.o. Meer informatie over het OKC vind u op www.ouderkindcentrum.com.  Op deze website vind u informatie over stotteren en therapie, praktische zaken, en een speciale pagina voor kinderen.

Mijn praktijk is gericht op:

  •  Onderzoek en behandeling van stotteren bij (jonge) kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Individuele behandeling en groepsbehandeling binnen alle leeftijdsgroepen.
  • Informatie verstrekken aan iedereen die een vraag heeft over stotteren.
  • Begeleiden van leerkrachten, peuterzaal en - kinderdagverblijfpersoneel.
  • Coachen van logopedisten.
  • Voorlichting/lezingen verzorgen op het gebied van stotteren.